Självorsakat ointresse

publicerad 31 maj 2019
- Av Dennis Johansson

OPINION (VB)

Nytt EU-val och det har tyvärr inte varit någon vidare konstruktiv valrörelse, med rätt lågt intresse. Det har delvis med EU:s egen uppbyggnad att göra.

Nu har det åter varit val till EU-parlamentet i Sverige. EU-val är alltid en något svalare tillställning än riksdagsdito. Ekot har rapporterat att partierna lägger betydligt mindre resurser på EU-valet än på ett riksdagsval, många mindre än halva budgeten, och diskussionen är inte lika tydlig i medierna.

Svenskar är, generellt, positivt inställda till EU. Vi ser värdet av att vara med, och det är en bra sak. Men förståelsen och engagemanget i valet av våra egna företrädare är desto lägre. I Sverige brukar mer än 80 procent av befolkningen rösta i ett riksdagsval, valdeltagandet i EU valet var i år liksom förra gången på runt 50 procent, även om deltagandet ökade något denna gång. Förmodligen tack vare att vissa partier, vars väljargrupper inte röstar i så hög utsträckning i EU-valen, lyckades mobilisera sina väljare. Valdeltagandet i Sverige är högre än i många andra EU länder, men mycket få kommer upp i samma siffror som i nationella val. I princip är det endast Belgien och Luxemburg där runt 80 procent av befolkningen röstar, de flesta andra länder ligger under knappt hälften.

Själva valrörelsen lider också av en rad utmaningar. I många länder, så även Sverige, har debatten inte handlat så mycket om politik på EU-nivå utan mest om inhemska frågor och om positionering mot sina inhemska motståndare. En av de få mer högljudda debatterna var mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna, en debatt som lämnat en viss besk eftersmak och mest verkar ha varit till för att positionera sig, skapa klyftor och signalera rätt saker till sina väljare. Fokus för alla partier borde i högre grad vara på de bra saker ens företrädare har gjort med sina år i EU:s parlament, inte inrikespolitiskt tjafs. 

Att EU valrörelser blir lite mer avmätta och bråkiga, att medborgarna är mindre benägna att rösta, är tyvärr delvis EU:s eget fel. Institutionen är en sådan koloss, och så överbyråkratisk och svårtillgänglig att få vanliga medborgare kan sätta sig in i hur den fungerar. Dessutom finns det gott om problematiska regler vad gäller ersättning till ledamöter och deras makt som lätt skapar en känsla av korruption och distans från folket.

Det finns inget lätt svar på hur detta ska hanteras. EU är otroligt viktigt för oss då medlemskapet påverkar vår inhemska politik mycket och framförallt, i grunden är en stark positiv kraft för vår tillväxt och roll i världen. Men som man bäddar får man ligga, om inte EU-politikerna blir beredda att se över sina krångliga system och privilegier finns det risk för att medborgarnas, och de inhemska partiernas, intresse för själva institutionen EU minskar. Det är synd när tanken bakom EU i grunden är så viktig, och det riskerar bli en farlig grogrund för populistiska partier, som ju även gick framåt i valet.

HANNA MARIE BJÖRKLUND
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 31 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande