Karlstads hembygdsförening har släppt bok om stadsdelen Sjöstad

Sjöstadsgruppen har arbetat i studiecirkelform som lett till 18 år av efterforskning, samlande av bilder och berättelser. Från vänster: Jan-Erik Bothén, Sören Johnsson, Göran Lill, Bengt Berglind, Lisbeth Bergsten, Birgitta Elfwing, Bo Hultström

KARLSTAD (VB)

Stadsdelen Sjöstad – På andra sidan undergången, är den elfte stadsdelsboken i serien Glimtar från Karlstads historia. I tisdags hade Karlstad hembygdsförening boksläpp i Mariebergsskogen. Det fanns en gång då Sjö – stad var en isolerad del av Karlstad. Den enda…

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share