Fick halv miljon kronor till utveckling

Nilsbyborna har använt sin halvmiljon till att rusta upp områdets samlingspunkt – klubbstugan Nikkebo. Här finns bland annat möjlighet att bränna lite energi i utegymmet.

NILSBY (VB)

Precis som Fagerås och Högboda har också Nilsby fått en summa pengar för att utveckla bygden. Kommunfullmäktige beslutade för några år sedan att dela ut pengar till landsbygdsutveckling. Tanken var att låta byalagen själva investera tillskottet för att göra det bästa för sin bygd…

Text och bild: JENNY VILLMAN

Share