Flottningen en viktig del av Värmlands historia

Intill magasinet står idag en av arbetsbåtarna och den utsätts för väder och vind.

forshaga (vb)

Strax innan södra infarten till Forshaga tätort, mellan riksväg 62 och Klarälven ligger några byggnader. Här fanns Dyvelstens flottnings-museum. Men det lades i malpåse 2015. Nu har diskussionerna startat om att öppna det igen. Fram till 1959 användes platsen som skiljeställe…

Text och bild: CICCI WIK

Share