För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential måste skolan möta varje elev där den befinner sig.Alla elever har rätt till en skola av hög kvalité oavsett var i landet hon eller han bor, oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Men likvärdig betyder inte likriktad.

Alla elever har rätt att nå sin fulla potential. Men förutsättningarna i landet ser olika ut och skillnaderna måste uppmärksammas för att uppnå kvalitet i hela landet. Likriktning ger inte likvärdighet.

Centerpartiet ser därför följande punkter som avgörande för en likvärdig skola av hög kvalitét.

Ulrika Carlsson

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150828

Share