Skonsam gallring

publicerad 27 november 2015
- Av Bo Bäckman
Skotaren har nu gjort sitt och det luktar gott och friskt av kådan från det röjda virket.
Skotaren har nu gjort sitt och det luktar gott och friskt av kådan från det röjda virket.

ÖSTANBJÖRKE (VB)

Mellanskog är skogsägarnas företag, som arbetar för välmående och lönsamma skogar. Idag är det Kerstin och Magnus Bromans skog i Näsena, Östanbjörke, som har besök av Mellanskog.

Här visas skonsam gallring och Mellanskogs Göran Vikman berättar för alla skogsägare om de utmärkta kartor som tas fram över skogsområdena med hjälp av laser. De är mycket översiktliga och man ser precis vilka områden som behöver gallras.

Göran Vikman talar om körskador i skogen, att man måste vara ytterst försiktig och använda rätt maskiner, lagom tunga och lagom breda. Att det är viktigt att inte skada rötterna på de träd som ska vara kvar.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151127