27 laddstolpar uppsatta

Anders Bergström, enhetschef trafik och park i Sunne kommun, vid en av de 27 laddstolpar som satts upp i Sunne.

sunne (vb)

27 laddstolpar för kommunens elbilar är uppsatta i Sunne med hjälp av projektstöd från Naturvårdsverket. På två år har Sunne kommun minskat utsläppen av koldioxidekvivalenter med cirka 20 500 kilo jämfört med om det varit dieselbilar. 27 laddstolpar för Sunne kommuns elbilar är upp…

Text: MARI NÄLSÉN

Share