Återvinning är på modet och här görs riktig nytta

Margareta Kihlander, t v, är ordförande i Säffles Rödakorskrets. Här tillsammans med Monica Waldenström.

säffle (vb)

Världens främsta katastroforganisation är Röda korset. Dess styrka är det lokala engangemanget på individnivå. Säffle Rödakorskrets har omkring 200 medlemmar och det finns ytterligare två kretsar i kommunen, Svanskog och Värmlandsnäs. Vb får tag på Margareta…

Text: MARI NÄLSÉN Bild: INGA-STINA ÅKERBLOM

Share