Regeringen satsar nu på professionell kultur ute på platser som levt med ett lågt kulturutbud. Som förskolebarn ska det inte spela någon roll var man bor för att få sitt behov av kultur tillgodosett.

Årjäng (vb)

Det är viktigt att den professionella kulturen som finns för barn i landet även når ut till glesbygden. Årjäng är en av flera kommuner inom sex regioner som fått medel genom Statens kulturråd för det ändamålet.

Konkret avser satsningen medel till konceptet Skapande förskola. Teater-, dans-,musik-, och cirkusföreställningar ingår i programmet.

Text: LIZZIE GERD JANSON
Bild: Privat

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share