Får nytta av varandras skatteavdrag

17,5 miljoner är vad nybildade bolaget Hagfors Stadshus AB får betala för Hagforsbostäder. Senast sista december kommer köpet vara genomfört. Bild: PRIVAT

hagfors (vb)

De två helägda kommunala aktiebolagen Hagfors Energi AB och Hagforshem AB blir ett enda bolag. Anledningen är enkel. På så sätt kan de dela med sig av skattemässiga avdrag till varandra. Beslutet togs av det nyvalda kommunfullmäktige på sitt första sammanträde. Hagfors…

Text: BRITTA NYBERG

Share