Klimatåtgärder ska vara effektiva, det beskriver redan själva innebörden av problemet dessa ska lösa. I nuläget avgör kostnaden, medan allt mer forskning, senast från KTH, tyder på att det viktigaste är att agera i rätt tid – nu.

Ett relativt enkelt och effektivt sätt att angripa klimatproblemen, är att avveckla de fossila bränslena. Parisavtalet satte en ribba, om än ganska låg sådan. Men vi ställdes egentligen omgående inför frågan ”vad kan Sverige göra mer än så”?

Vi strävar efter att vara ett föregångsland, och lyckas vara det i mångt och mycket. Därför kan vi också bättre än andra medelmåttiga avtalsländer. Lära av andra kan vi dock fortfarande.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160610

Share