Karlstads stift har fått nya präster

Karlstads stift har fått fyra nya präster. Biskop John Wraw från Chelmsford och biskop Esbjörn Hagberg flankerar Nils och Jenny Anshelm, Börje Axelsson och Håkan Fhager. Bild: TORGNY LINDÉN

Karlstads stift har fått fyra nya präster. Biskop John Wraw från Chelmsford och biskop Esbjörn Hagberg flankerar Nils och Jenny Anshelm, Börje Axelsson och Håkan Fhager. Bild: TORGNY LINDÉN

På Tredje söndagen i trefaldighet förrättade biskop Esbjörn Hagberg sin sista prästvigning som biskop i Karlstads stift. Det skedde då han vigde det gifta paret Jenny och Nils Anshelm till präster.

Paret Anshelm är båda födda 1988 och har studerat i Uppsala. Nu kommer de att arbeta tillsammans som pastorsadjunkter i Nordmarkens pastorat i Västra Värmland. I veckan före vigningen genomgick de prästexamen inför biskop och domkapitel. I vigningsgudstjänsten trädde de genast i tjänst som präster genom att assistera biskopen vid nattvarden.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160617

Share