Myter om magi har uppstått i svedjefinnarnas spår

Kersti Berggren verksamhetsledare vid Torsby Finnskogscentrum.

torsby (vb)

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Det skall tala till alla och ha ett värde i sig. Det som styr arbetet är…

Text och bild: BERIT JUHL

Share