Kalkningen av våra sjöar har gett effekt. Kalkade vatten har återhämtat sig och antalet fiskarter har ökat. Det visade en rapport från havs och vattenmyndigheten som presenterades 2016. Foto: OLA JENNERSTEN/NATURFOTOGRAFERNA

HAGFORS (VB)

Har du hört nåt i luften som surrar de senaste veckorna? Då kan det mycket väl ha varit någon av de helikoptrar som sprider kalk över sjöar och vattendrag.

I hela Värmland pågår nu årets kalkspridning för att motverka försurningen av våra sjöar och våtmarker.

Hagfors är en av de 14 kommuner som ingår i Värmlands kalkningsförbund och just nu pågår årets kalkningsinsats för fullt. Under veckan som gått är det bland andra Upplunden, Storsjön, Dysjön, Rumpsjön, Skamlösen, Stor-En och Hemsjön som fått sig en dos från luften eller via båt.

BRITTA NYBERG

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 16 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande

Share