Hur kommer vi att förpacka och köpa vår mat om 50 år? Billerud Korsnäs ställde frågan till studenter över hela världen i innovationstävlingen Sustainergies Cup. Svaret? Förpackningen blir en symbol för miljöförbättringar och hållbarhet.

I Sustainergies Cup tävlar studenter från hela världen med nyskapande idéer som ska lösa deltagande företags tävlingsuppgifter. BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar och i uppgiften ingick att göra detsamma.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160226

Share