Full koncentration med sin Magnumrevolver. Miguel Gil, nästan äldst av veteranerna i Kristinehamns pistolklubb.

Kristinehamns Pistolskytteklubb, en träffsäker förening

kristinehamn (vb)

Att besöka pistolskytteklubben efter ett tips från en av dess alerta medlemmar är ingenting att skjuta på. Man hittar deras övningsplatser på A9/I2 tidigare skjutbaneområde, fix och färdiga efter garnisonens nedläggning 2005. Här övar bland annat pistolskytteklubben och har förutom en 25- respektive en 50 metersbana även…

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Share