Hit kommer patienter genom remisser från hela Sverige

Ilona som arbetat vid Frykcenter sedan starten 1978, tillsammans med Thord från Orsa.

torsby (vb)

Frykcenter etablerades i Torsby 1978, initiativtagare var Mats Halldin narkosläkare på Södersjukhuset i Stockholm. Han kom i kontakt med patienter som fått svåra skador vid trafikolyckor. Patienterna hade räddats till livet men det fanns få möjligheter till träning och rehab…

Text och bild: BERIT JUHL

Share