Näringslivsmingel på Putte i parken

– Vi har en häftig mix av utställare, säger Jacob Lund (tredje person från höger), initiativtagare till företagssalongen.

KARLSTAD (VB)

Företagssalongen har för första gången arrangerats utomhus. Den här gången i Putti i parkens VIP-område. Under två varma junidagarna anordnadesaktiviteter för näringslivet. Med över tjugotalet utställare. Det är spännande att få träffa folk ute…

Text och bild: ANNA HERNSTRÖM

Share