Christoffer Engkvist talar om hur framtidens energi är förnybar, medan Andreas Pettersson och Adam Slottner väntar på sin tur.

Lördagen den 10 mars anordnade Föreningen Värmland mot kärnkraft och Naturskyddsföreningen en välbesökt manifestation vid Stora Torget i Karlstad. Den stora framväxten av förnybar energi har gjort kommer att byggas några nya kärnkraftverk. Men fortfarande…

Share