fbpx
Härom dagen dömde justitieminister Morgan Johansson (S) ensidigt ut Vallagskommitténs blocköverskridande överenskommelse om att genomföra försök med elektronisk röstning via internet i valet 2018. I Sverige eftersträvar vi sedan länge bred politisk enighet rörande frågor som rör demokratins spelregler....
För ett par veckor sedan uppstod en debatt om antalet anmälningar som lämnats in till riksdagens konstitutionsutskott, KU. Bakgrunden var att Dagens nyheter gjort en så kallad granskning och kommit fram till att det lämnats in fler KU-anmälningar för...
Det gångna året innehöll tyvärr händelser som motiverar ett särskilt fokus på arbetet mot radikalisering och extremism. Ett sorgens mörker spred sig över Europa efter terrordåden i Paris. Sverige skakades när en 21-årig rasist gick till dödligt angrepp på...
Den fria världens öppna och demokratiska samhällen är byggda på värderingar om individens frihet, ömsesidig respekt och tolerans gentemot personer med andra uppfattningar. De fruktansvärda terrordåden i Paris visar åter att det finns krafter som attackerar friheten och demokratin...
Strömmen av asylsökande till Sverige fortsätter att stå i fokus för nyhetsflödet. Det har nu gått två veckor sedan regeringen och allianspartierna ingick den stora migrationsöverens-kommelsen, men jag får fortsatt en hel del frågor om vad uppgörelsen innebär. Nedan...
I måndags presenterades regeringens budgetproposition för 2016. Det är en budget som bygger på en anti-jobbpolitik och som saknar svar på viktiga framtidsfrågor. Skatterna – främst på jobb och företagande – höjs med uppemot 40 miljarder kronor per år...
Hyckleri när statsministern håller sig med dubbla måttstockar. Socialdemokraternas kongress blottar den "feministiska regeringens" ledande partis genanta hyckleri om kvinnors representation i styrelser. Paradoxalt nog torgför man nu krav på kvotering till bolagsstyrelser på en kongress där man samtidigt argumenterar mot...