Digital delaktighet var årets tema

Leif Mannerström, aktuell med ”Mannerströms helg”.

KARLSTAD (VB)

Under fredagen drog festivalen igång med ett fullspäckat program som denna dag kanske främst vände sig till den yngre publiken. Och besökarna kom. I massor. Värmlands bokfestival är tänkt för dem som gillar berättelser i alla former. Målet är att inspirera till fortsatt läsande…

Text och bild: PERNILLA SVANG WALLBOM

Share