Många var återvändare och de hade svårt att sluta prata med alla gamla bekanta.

munkfors (vb)

Det så kallade totaljubileum som planerats för den sedan 1971 nedlagda Samrealskolan har nu hållits. 300-350 personer kom för att delta. Som förväntat blev det många samtal mellan alla dem som återsåg varandra efter så många år.

Värmlandsbygden har nyligen berättat att ett jubileum av unikt slag planerats för Samrealskolan som låg i Munkerud.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170804

Share