Capitolium på Capitol Hill är USA:s parlamentsbyggnad. Den pampiga byggnaden är säte för USA:s kongress.

USA:s huvudstad är ett museum i sig själv

WASHINGTON (LT)

USA:s huvudstad rymmer mängder av museum, men är också ett enda stort museum i sig själv. Tycker man om pampiga monument och grandios arkitektur är Washington D.C. staden att besöka.
Få städer i världen är lika noggrant stadsplanerade som Washington D.C. Platsen är vald för att ligga mitt mellan…

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share