Livet ska vara meningsfullt…

…både i städerna och på landsbygden

Under senaste åren har en stark konjunktur med framgångsrika företag och hårt arbetande människor gett vårt land en god ekonomisk utveckling. Men trots att möjligheterna har varit goda har regeringen under den gångna mandatperioden inte genomfört de strukturreformer som

Share

Tala inte om för mig

att jag ska vara rädd!

”En kvinna ger sig ut i motionsspåret. Hon har musik på i öronen. Någonstans under sin löp runda blir hon överfallen och våldtagen. Det kan inte vara meningen att min dotter ska sitta hemma för att det finns människor som beter sig som svin?”, skriver Mona Smedman. Bild PIXABAY

Du vet känslan när en insikt drabbar dig? När en självklarhet slår ner i huvudet på dig som en komet som träffar jorden. Det hände mig här i somras när jag lyssnade på en sommarpratare.

Insikten som drabbade mig var att samhället så ofta begränsar kvinnor utifrån att det är andra som beter sig illa. Jag ska ge dig ett exempel. En kvinna ger sig ut i

Share

Du måste få bestämma själv

”Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det”, skriver Jane Larsson (C), landstingsråd. Bild: PIXABAY

Vi i Centerpartiet vill att du ska ha mer att säga till om i din vardag – det kallar vi närodlad politik. Exempelvis tycker vi att du själv ska bestämma vilken vårdcentral du kan söka dig till, vilken skola du vill gå på och när du blir äldre, vilket äldreboende du ska bo på. Du skall kunna ställa krav på hög kvalitét. Det viktigaste för oss är inte om det är kommunen eller ett privat företag som driver verksamheten utan kvalitén.

Share

Låt handlingskraften växa fram ur oron

Tänk vad som händer när nästan 800 centerpartister samlas.  Energinivån höjdes ytterligare några snäpp. Det var en så härlig stämning, så många glada skratt, så mycket god mat, så många kloka saker som yttrades och så många känslor som avspeglades på valkonventet i helgen.

Share

Jag vill stå stadigt när det blåser

När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka vill vi centerpartister gå framåt. Ur oro vill vi låta handlingskraft växa fram. Ur handlingskraft resultat och ur resultat en återvunnen framtidstro över hela landet. Bild: PIXABAY

För tjugo år sedan valdes jag in som ny ledamot i kommunfullmäktige i Säffle. Det kändes stort att bli en av de 49 invånarna med mandat att representera och ta beslut för vår befolkning.

Share

Vi måste bruka och förvalta

Inte förbruka och förstöra

I klimatförändringarnas spår kommer extrema väderhändelser med svår torka, skogsbränder och översvämningar som följd.

I fyra år har jag representerat Värmland som ledamot i Sveriges riksdag. Det har varit intensivt, omväxlande och lärorikt. Hösten 2014 blev jag ledamot i försvarsutskottet och centerpartiets försvarspolitiske talesperson. Säkerhetsläget försämrades snabbt och det har därför varit viktigt att förhandla fram mer pengar till försvaret för att öka landets samlade försvarsförmåga.

Share

Påfrestningarna växer

Till följd av det torra vädret härjar skogsbränderna runt om i Sverige som aldrig förr, det är missväxt och skördarna slår fel med foderbrist till djuren i lantbruket som följd. Det är en allvarlig situation vårt land just nu befinner sig i.

Väderleksprognoserna visar ihållande sol och värme. SMHI har utfärdat klass 2 varningar och extra farlig kan hettan vara för barn och äldre. Eldningsförbudet fortsätter och de allvarliga skogsbränderna kräver omfattande insatser runt om i landet. Det börjar nu bli en lång och påtagligt kännbar period utan regn och det är mycket påfrestande för vårt samhälle. Inte minst för många djur och hårt kämpande bönder som ska få betet och fodret att räcka till.  Även grundvattennivån fortsätter att sjunka och ju längre torkan håller i sig desto mer akut blir läget runt om i vårt land.

Share

Nödåret 2018

Vi har tidigare haft nödår i Sverige. Åren 1867-1868 är exempel som ofta nämns, och 1867 låg snön kvar till midsommar. 1868 var istället ett varmt år, med torka och värmerekord som inte slagits förrän just i år. På logväggen här på gården står ”1948 var ett djävla år!”. Det var nog det året det berättas om som var så blött att man inte kom ut på åkrarna på hösten, utan de kunde börja tröska först vid juletid när isen bar på fälten. Häromkring utfodrades djuren med cellulosa för att de skulle överleva. Det var katastrofår, precis som i år.

Share

Bönderna hårt pressade

Samordnade insatser ett måste nu i sommar

Torkan riskerar att få katastrofala konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för djurhållningen och för enskilda företagare, skriver riksdagsledamot Daniel Bäckström (C).

Väderleksrapporten ser allt annat än ljus ut för årets skörd och bönderna är väldigt pressade. Vi har nu ett torrår som sällan skådats, en del gör jämförelser tillbaka till 1868, en tid då många svenskar tvingades emigrera till Amerika.

Share

Utanförskapet

Vem kan ändra på det?

Trots all medvetenhet som finns om mobbing, går barn till skolan och känner sig ensamma, utfrysta, och trakasserade.

Mobbing har alltid existerat i skolan. Det är lika många idag som blir mobbade i svenska grundskolor som för 30 år sedan. Inte fler, men inte heller färre. Varför blir det inte bättre och vad behövs för att det ska bli det?

Share