Järnskogs hembygdsgård fylldes av besökare och utställare
Järnskogs hembygdsgård fylldes av besökare och utställare

Koppom (vb)

Nordmarks gille är ett av nio gillen eller ett av nio lokala hushållningssällskap som ingår i Hushållningssällskapet Värmland. Nyligen arrangerade gillet en lyckad Plöj- och landsbygdsdag.

Platsen där aktiviteterna hölls var Järnskogs hembygdsgård.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share