Om Länstidningen Värmlandsbygden

Länstidningen Värmlandsbygden är en prenumererad tidning med utgivning fredagar. Vi bevaka händelser och livet på landsbygden i Värmlands samtliga kommuner.

Det var med stolthet och förväntan som Kurirengruppen i Sverige AB i april 2010 tog över tidningen Värmlandsbygden som tidigare ägts av Värmlandsbygdens tidningsförening.

Tidningen har genomgått omfattande förändringar och speglar i dag vad som händer i var och en av de 16 kommunerna i Värmland varje vecka.

Främsta målgrupp är de som lever och verkar på landsbygden. En gång per månad följer tidningen Jordbrukaren med som bilaga. Den delas dessutom ut till alla lantbrukare förutom i Värmland också i Örebro och Östergötlands län samt i södra Södermanland och norra Småland.

Tidningschef och ansvarig utgivare
Gunilla Norlén
gunilla.norlen[at]lanstidningen.se

Övriga tidningar som ges ut:
Länstidningen Östergötland

Om webbplatsen

Ansvarig utgivare av webbplatsen är Gunilla Norlén.

Sidan använder cookies, eller kakor, för besöksstatistik. Ingen personlig information sparas. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Share