Inflyttningen till Eda är viktig

Bra att komma överens tvärpolitiskt

Hans Nilsson med ett av Landstingshusets konstverk. ”Musikskolan är till exempel ett kulturarv att förvalta. Den lär barnen att samarbeta med personer i olika åldrar”, tror Hans Nilsson (HEL).

EdA (Vb)

Hela Edas Lisa(HEL) bildades 1994 för att ta vara på kommuninvånarnas intressen. Partiet som är tvärpolitiskt styr för närvarande i minoritet tillsammans med Vänsterpartiet. Hans är heltidsarvoderad ordförande i kommunstyrelsen och har titeln…

Text: LIZZIE GERD JANSON

Share