Kjerstin Almqvist föreläser om bland annat våld i nära relationer

Tema folksjukdomar, psykisk ohälsa och cancer

KARLSTAD (VB)

Varje år den 14:e februari på alla hjärtans dag anordnar universitetet och landstinget tillsammans Forum Värmland. En mötesplats för forskare och forskningsintresserade från universitet och landstinget, Värmlands kommuner och privata vårdgivare. En dag som gav möjlighet till möten och diskussioner runt den senaste hälsoforskningen i…

Text och bild: PERNILLA SVANG WALLBOM

Share