Dags för vänstern att bekänna färg

OPINION (VB)

Man kan bara förlora på att ha en formell hållning utåt men en helt annan informellt. Förr eller senare krackelerar fasaden och den inre informella kulturen täcks av.
Det fungerar inte för Sverigedemokraternas påstådda nolltolerans mot rasism, det fungerar lika dåligt för vänsterpartiernas påstådda avstånd mot vänsterextremism och odemokratiska länder och ledare under röd flagg.

Det saknar all trovärdighet när Jonas Sjöstedt påstår att han inte såg att en person på partiets valaffisch var klädd i en AFA-tröja (AFA=antifascistisk aktion, är en del av den autonoma vänster som av Säpo pekas ut som ett av de tre stora hoten mot demokratin i Sverige).

Share

Självorsakat ointresse

OPINION (VB)

Nytt EU-val och det har tyvärr inte varit någon vidare konstruktiv valrörelse, med rätt lågt intresse. Det har delvis med EU:s egen uppbyggnad att göra.

Nu har det åter varit val till EU-parlamentet i Sverige. EU-val är alltid en något svalare tillställning än riksdagsdito. Ekot har rapporterat att partierna lägger betydligt mindre resurser på EU-valet än på ett riksdagsval, många mindre än halva budgeten, och diskussionen är inte lika tydlig i medierna.

Svenskar är, generellt, positivt inställda till EU. Vi ser värdet av att vara med, och det är en bra sak. Men förståelsen och engagemanget i valet av våra egna företrädare är desto lägre. I Sverige brukar mer än 80 procent av befolkningen rösta i ett riksdagsval, valdeltagandet i EU valet var i år liksom förra gången på runt 50 procent, även om deltagandet ökade något denna gång. Förmodligen tack vare att vissa partier, vars väljargrupper inte röstar i så hög utsträckning i EU-valen, lyckades mobilisera sina väljare. Valdeltagandet i Sverige är högre än i många andra EU länder, men mycket få kommer upp i samma siffror som i nationella val. I princip är det endast Belgien och Luxemburg där runt 80 procent av befolkningen röstar, de flesta andra länder ligger under knappt hälften.

Själva valrörelsen lider också av en rad utmaningar. I många länder, så även Sverige, har debatten inte handlat så mycket om politik på EU-nivå utan mest om inhemska frågor och om positionering mot sina inhemska motståndare. En av de få mer högljudda debatterna var mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna, en debatt som lämnat en viss besk eftersmak och mest verkar ha varit till för att positionera sig, skapa klyftor och signalera rätt saker till sina väljare. Fokus för alla partier borde i högre grad vara på de bra saker ens företrädare har gjort med sina år i EU:s parlament, inte inrikespolitiskt tjafs. 

Att EU valrörelser blir lite mer avmätta och bråkiga, att medborgarna är mindre benägna att rösta, är tyvärr delvis EU:s eget fel. Institutionen är en sådan koloss, och så överbyråkratisk och svårtillgänglig att få vanliga medborgare kan sätta sig in i hur den fungerar. Dessutom finns det gott om problematiska regler vad gäller ersättning till ledamöter och deras makt som lätt skapar en känsla av korruption och distans från folket.

Det finns inget lätt svar på hur detta ska hanteras. EU är otroligt viktigt för oss då medlemskapet påverkar vår inhemska politik mycket och framförallt, i grunden är en stark positiv kraft för vår tillväxt och roll i världen. Men som man bäddar får man ligga, om inte EU-politikerna blir beredda att se över sina krångliga system och privilegier finns det risk för att medborgarnas, och de inhemska partiernas, intresse för själva institutionen EU minskar. Det är synd när tanken bakom EU i grunden är så viktig, och det riskerar bli en farlig grogrund för populistiska partier, som ju även gick framåt i valet.

HANNA MARIE BJÖRKLUND
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 31 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande

Share

Med sikte på EU-parlamentet

Centerpartiets EU-kandidat Abir Al-Sahlani, tvåa på vallistan, kampanjade tillsammans med Centerpertiet i Karlstad och Centerkvinnorna i Värmland. Här ser vi Abir i samtal med Marie Persson, ordförande för Centerkvinnorna i Värmland. Foto: DENNIS J HALL

KARLSTAD (VB)

När Abir Al-Sahlani (C), 43, gick ur nionde klass hade hon flyttats runt till tjugo olika skolor i sju länder.
Hennes familj flydde Irakledaren Saddam Husseins vidriga diktatur.
– När vi kom till Härnösand var det Centerpartiet som tog hand om oss, berättar Centerpartiets listtvåa i EU-valet exklusivt för Värmlandsbygden.

Share

Med sikte mot Bryssel

Erik Evestam siktar mot Bryssel. Foto: EVALENA HEINERED

POLITIK/SÄFFLE (VB)

Värmlänning, grön debattör, landsbygdsbo, äganderättsexpert, politiker och löpare. I den ordning som det för stunden passar bäst. Förra helgen sprang Erik Evestam Göteborgsvarvet, nu i helgen är det helt andra mål som gäller – valet till EU-parlamentet.

Share

Nya förslag för grönare flyg

Annie Lööf och Fredrick Federley presenterade förra fredagen flera konkreta förslag för att göra flyget grönare. Foto: CENTERPARTIET

POLITIK (VB)

Möjligheten att kunna resa och upptäcka nya platser är något vi ofta ser som självklart. Men ska vi resa mer hållbart och dessutom bevara ett öppet och dynamiskt Europa, så måste utsläppen från flyget minska. Annie Lööf och Fredrick Federley presenterade förra fredagen flera konkreta förslag för att göra flyget grönare.

EU:s förmåga att minska våra gemensamma utsläpp är direkt avgörande för att klara klimatutmaningen och minska utsläppen från transportsektorn.

Share

Ordning och reda måste gälla alla

OPINION/POLITIK (VB)

Det blir inget bra om du använder en annan måttstock för dina egna, eller dina närståendes, ageranden än den du använder för att bedöma och döma andra. Det finns många exempel på detta.

Det är högerextremister som rasar över hat från vänster medan de själva anser att de som inte tycker som dom ska skjutas, kastreras eller utvisas.

Share

Utsläppen minskar inte

CENTERSPALTEN (VB)

Centerpartiet måste bryta med sitt historiska motstånd mot ”atomkraften”.
Utsläppen av växthusgaser minskar inte. Det rapporterade Naturvårdsverket i en bulletin den 9 maj. Den preliminära statistiken för Sveriges samlade utsläpp år 2018 landade i ett redovisat resultat på 53 miljoner ton, vilket är en knapp procent mer än året innan.

Liksom tidigare står transport- och industrisektorn för två tredjedelar av Sveriges utsläpp. Nyckeln till att rädda klimatet är att minska utsläppen från fordon och industrierna. Dit måste de politiska prioriteringarna riktas. Att jaga boskapspruttar är med andra ord ett rent slag i luften (vår planet har dessutom aldrig haft så få kor som nu).

Share

Centerpartiets EU-valsupptakt

Foto: CENTERPARTIET

POLITIK (VB)

I samband med Europavalsupptakten 2019 presenterade Centerpartiet en ny rapport för att tackla problemet med den växande antibiotikaresistensen.

I rapporten presenteras fyra åtgärder på EU-nivå och globalt för att motverka antibiotikaresistens: ett globalt Parisavtal, en skarp djurskyddslag i hela EU, fler kontroller och kraftigare sanktioner för djurskydd, dubblera EU:s forskningssatsningar samt att inrätta ett innovationspris för ny antibiotika. Under Europavalsupptakten höll även Annie Lööf tal om det vägval som Europa står inför och de viktigaste frågorna för Centerpartiet i EU-valet.

Share

Medierna satte dagordningen

Mediernas valbevakning styrs av traditionell nyhetsvärdering och det är medierna själva, inte politikerna, som sätter agendan.

Share