En hundraåring som åldrats väl

OPINION (VB)

Den 24 maj var det 100 år sedan Sveriges riksdag röstade för kvinnlig rösträtt. Det är när vi tittar tillbaka som vi kan se hur mycket jämställdhetsarbetet åstadkommit under ett sekel. Den kvinnlig rösträtten är en hundraåring som åldrats utomordentligt väl.

Det är få som ifrågasätter den rätten i Sverige. Historiska framgångar får emellertid aldrig bli en ursäkt till att sluta försvara jämställdheten, särskilt då kvinnofientliga vindar blåser i Europa.

Share

Säkerheten måste prioriteras

OPINION (VB)

Det är lätt att förstå alla som redan gjort jämförelsen.
De groteska resurser som samhället ställer upp med, till synes utan nån större kritik, när 22 män ska spela boll i 90 minuter.

Gator spärras av för att de som hejar på lagen ska få ockupera gatorna för att paradera till arenan under sådant stök att andra drar sig från att vistas i närheten.

Share

Stoppa den regionala klyvningen

OPINION (VB)

En omfattande skattereform är på gång enligt Januariavtalet. Snart tillsätts en bred utredning som ska utarbeta förslag.

Från FSV (Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner) vill vi understryka vikten av att inriktningen redan i utredningsdirektiven ska vara att vattenkraft och andra naturresurser ska beskattas kommunalt och/eller regionalt.

Share

Vi äter allt mindre svenskproducerad ost

Knappt 45 procent av all ost som säljs i Sverige har svenskt ursprung. En siffra som sjunkit med runt 20 procentenheter på tio år. Foto: PIXABAY

LIVSMEDEL (VB)

Gris är det köttslag som svenskarna köper mest inhemskt av, 75 procent, medan endast 30 procent av lammköttet har sitt ursprung i Sverige. Svenska ägg har haft en gynnsam utveckling sedan 2007 och uppnått marknadsandelar på 93 procent. På mejerisidan har den totala marknadsandelen sjunkit sedan 2010, främst på grund av att knappt 45 procent av osten som säljs har svenskt ursprung.

Jordbruksverkets siffror över svenska marknadsandelar inom livsmedelssektorn visar att marknadsandelen ökar för vissa livsmedel samtidigt som den sjunker för andra.

Share

Dags för vänstern att bekänna färg

OPINION (VB)

Man kan bara förlora på att ha en formell hållning utåt men en helt annan informellt. Förr eller senare krackelerar fasaden och den inre informella kulturen täcks av.
Det fungerar inte för Sverigedemokraternas påstådda nolltolerans mot rasism, det fungerar lika dåligt för vänsterpartiernas påstådda avstånd mot vänsterextremism och odemokratiska länder och ledare under röd flagg.

Det saknar all trovärdighet när Jonas Sjöstedt påstår att han inte såg att en person på partiets valaffisch var klädd i en AFA-tröja (AFA=antifascistisk aktion, är en del av den autonoma vänster som av Säpo pekas ut som ett av de tre stora hoten mot demokratin i Sverige).

Share

Självorsakat ointresse

OPINION (VB)

Nytt EU-val och det har tyvärr inte varit någon vidare konstruktiv valrörelse, med rätt lågt intresse. Det har delvis med EU:s egen uppbyggnad att göra.

Nu har det åter varit val till EU-parlamentet i Sverige. EU-val är alltid en något svalare tillställning än riksdagsdito. Ekot har rapporterat att partierna lägger betydligt mindre resurser på EU-valet än på ett riksdagsval, många mindre än halva budgeten, och diskussionen är inte lika tydlig i medierna.

Svenskar är, generellt, positivt inställda till EU. Vi ser värdet av att vara med, och det är en bra sak. Men förståelsen och engagemanget i valet av våra egna företrädare är desto lägre. I Sverige brukar mer än 80 procent av befolkningen rösta i ett riksdagsval, valdeltagandet i EU valet var i år liksom förra gången på runt 50 procent, även om deltagandet ökade något denna gång. Förmodligen tack vare att vissa partier, vars väljargrupper inte röstar i så hög utsträckning i EU-valen, lyckades mobilisera sina väljare. Valdeltagandet i Sverige är högre än i många andra EU länder, men mycket få kommer upp i samma siffror som i nationella val. I princip är det endast Belgien och Luxemburg där runt 80 procent av befolkningen röstar, de flesta andra länder ligger under knappt hälften.

Själva valrörelsen lider också av en rad utmaningar. I många länder, så även Sverige, har debatten inte handlat så mycket om politik på EU-nivå utan mest om inhemska frågor och om positionering mot sina inhemska motståndare. En av de få mer högljudda debatterna var mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna, en debatt som lämnat en viss besk eftersmak och mest verkar ha varit till för att positionera sig, skapa klyftor och signalera rätt saker till sina väljare. Fokus för alla partier borde i högre grad vara på de bra saker ens företrädare har gjort med sina år i EU:s parlament, inte inrikespolitiskt tjafs. 

Att EU valrörelser blir lite mer avmätta och bråkiga, att medborgarna är mindre benägna att rösta, är tyvärr delvis EU:s eget fel. Institutionen är en sådan koloss, och så överbyråkratisk och svårtillgänglig att få vanliga medborgare kan sätta sig in i hur den fungerar. Dessutom finns det gott om problematiska regler vad gäller ersättning till ledamöter och deras makt som lätt skapar en känsla av korruption och distans från folket.

Det finns inget lätt svar på hur detta ska hanteras. EU är otroligt viktigt för oss då medlemskapet påverkar vår inhemska politik mycket och framförallt, i grunden är en stark positiv kraft för vår tillväxt och roll i världen. Men som man bäddar får man ligga, om inte EU-politikerna blir beredda att se över sina krångliga system och privilegier finns det risk för att medborgarnas, och de inhemska partiernas, intresse för själva institutionen EU minskar. Det är synd när tanken bakom EU i grunden är så viktig, och det riskerar bli en farlig grogrund för populistiska partier, som ju även gick framåt i valet.

HANNA MARIE BJÖRKLUND
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 31 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande

Share

Ordning och reda måste gälla alla

OPINION/POLITIK (VB)

Det blir inget bra om du använder en annan måttstock för dina egna, eller dina närståendes, ageranden än den du använder för att bedöma och döma andra. Det finns många exempel på detta.

Det är högerextremister som rasar över hat från vänster medan de själva anser att de som inte tycker som dom ska skjutas, kastreras eller utvisas.

Share

Filter löser inga problem

OPINION (VB)

Att införa diverse ineffektiva och problematiska lagar, kontroller och filter för att blocka pornografi på internet fungerar sällan som förespråkarna vill.

Share

Klimatpolitik bäst utan skatt

OPINION (VB)

Inför Europaparlamentsvalet har klimatet fått en allt starkare position. En fråga märks av allt mer – en EU-gemensam koldioxidskatt.

Share

Någon måste jobba ihop pensionen

Snart är det dags igen. Besked från pensionsmyndigheten, det så kallade orangea kuvertet, är på väg ut till nästan sex miljoner svenskar. 

Share