Regeringens politik ger färre jobb

Nu kommer en kritisk text. Som förtroendevald ska man normalt ha ett positivt anslag och berätta vad man själv vill göra, inte enbart kritisera politiska motståndare. Nu ska jag göra ett undantag från det och ägna den här texten enbart åt att förklara varför regeringens ekonomiska politik leder fel.

Texten utgår ifrån den alliansgemensamma analys av det ekonomiska läget som ingår som en inledande del i samtliga fyra allianspartiers respektive ekonomiska vårmotion. Allianspartierna har lite olika konkreta förslag, men är helt överens om analysen och politikens inriktning.

Strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden gör att grupper som står långt från arbetsmarknaden, bland annat äldre, utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning och personer med en funktionsnedsättning, fortsatt har stora svårigheter att få ett jobb. Gruppen utgör en växande andel av de arbetslösa och förväntas 2017 uppgå till mer än 70 procent av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170512

Share

Gör veterandagen allmän flaggdag

I förra veckan ägde en del märkliga turer rum i riksdagen, när det gäller frågan om att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. En majoritet bestående av allianspartierna och SD ville bifalla en moderat motion i denna fråga, men helt oväntat begärde socialdemokraterna att frågan skulle återförvisas till konstitutionsutskottet till förnyad beredning. Uppenbarligen fick regeringspartierna kalla fötter och ville få en chans att ändra sig.

När konstitutionsutskottet beredde frågan stod Centerpartiet inte bakom motionen och den hade då inte majoritet i utskottet. Då sade socialdemokraterna inget om att de var beredda att stödja förslaget. Sedan ändrade sig Centern dagen före att frågan skulle bli föremål för debatt och beslut i riksdagen och då fanns plötsligt majoritet. Då började tydligen regeringspartierna tycka att det inte kändes bra att vara emot ett förslag som har mycket starkt stöd bland Sveriges veteraner och ville få möjlighet att tänka en gång till.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share

Skadlig skattehöjning


Regeringen och Vänsterpartiet agerar som om arbete, företag och investeringar är statiska storheter som finns där i samma mängd oavsett om drivkrafterna är bra eller dåliga. Alliansen inser att den ekonomiska politikens viktigaste uppgift är att skapa drivkrafter så att människor använder sin förmåga till arbete, företagande och investeringar. Den konflikten var tydlig i valrörelsen 2014 och den är lika uppenbar våren 2017. Häromdagen fick Vänsterpartiet ”äran” att på Svenska Dagbladets debattsida presentera vänsterblockets senaste skattehöjning: Brytpunkten för statlig inkomstskatt ska räknas upp mindre än normalt, vilket innebär att tiotusentals ytterligare löntagare tvingas betala statlig skatt och hundratusentals löntagare får höjd skatt. Det är svårt att hitta skattehöjningar som är skadligare än höjd skatt på arbete, så det här är en av de absolut sämsta och skadligaste skattehöjningarna i den långa rad som regeringen och Vänsterpartiet har kokat ihop.

Andreas Norlén (M)

Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24

Share

Trygghetskris kräver åtgärder

Det finns goda skäl att hävda att vi nu står inför en akut trygghetskris i Sverige. Därför begärde Anna Kinberg Batra i tisdags en aktuell debatt i riksdagen om denna fråga. Tryggheten måste säkras så snart som möjligt – regeringen måste göra mer.

Vi har en trygghetskris i Sverige. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Vi ser hot och våld mot poliser, en ambulans har rånats under utryckning. Det är angrepp på hela vårt samhälle och hela vår trygghet. Det behövs fler poliser och de måste få bättre betalt samt en ny ledning och möjlighet att göra sitt jobb. Nu lämnar poliser jobbet. Då kan vi inte upprätthålla den trygghet som Sverige behöver.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210

Share

Lägg ner Arbetsförmedlingen

Häromdagen lade vi moderater fram ett ganska drastiskt förslag: Lägg ner Arbetsförmedlingen. Den slutsatsen bygger på att Arbetsförmedlingen inte fungerar tillräckligt bra, varken för personer som blir arbetslösa och står ganska nära arbetsmarknaden eller för personer som befinner sig i långvarigt utanförskap. Alltså behövs ett rejält omtag.

Integrationen fungerar inte, och så har det varit länge. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, med låg arbetslöshet i en grupp – i hög grad bestående av infödda svenskar som fullgjort lägst gymnasieutbildning – och en växande grupp med hög arbetslöshet och stora svårigheter att få jobb – i hög grad bestående av personer med bristande utbildning, inte sällan födda i ett annat land. Till detta kommer att många står utan arbete trots att arbetsgivare i flera branscher upplever stora problem att rekrytera och därmed säger att det råder brist på arbetskraft. När arbetsgivarna har svårt att rekrytera hålls sysselsättningen tillbaka och det slår hårt mot jobb och tillväxt.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203

Share

Sanningen behövs i politiken

Det borde vara en självklarhet att ledande politiker ska lämna korrekta uppgifter och beskrivningar av verkligheten, men tyvärr är det inte alltid så. Donald Trumps helt orimliga inställning till fakta är ett extremt exempel på när känslor och högljutt ropande blir avgörande, inte hur verkligheten ser ut. Även i svensk debatt förekommer dock alltför ofta glidningar, halvsanningar och rent missvisande beskrivningar av ett händelseförlopp eller något annat.

Riksdagens partiledardebatt nyligen var ett lysande exempel på hur statsminister Löfven och hans S-MP-regering försöker vilseleda svenska folket. Löfven påstod exempelvis att Alliansen avvecklade det svenska försvaret trots att runt 90 procent av de svenska regementena avvecklades innan Alliansen tog över 2006, och att Socialdemokraterna och Miljöpartiet under Alliansens regeringsår ville spara mycket mer på försvaret än vad Alliansen gjorde.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170127

Share

Allianssamarbetet lever och frodas

Ibland diskuteras Alliansens framtid och det förs fram spekulationer om att Alliansen kanske kommer att upplösas. För mig är det dock tydligt att allianssamarbetet lever och frodas, även om de fyra partierna under ett par år också ägnar sig åt att utveckla sin egen politik och föra fram sina egna profilfrågor.

Det konkreta samarbetet pågår vecka efter vecka i riksdagen, men låt mig ge två tydliga exempel från den senaste veckan: partiledarnas skolinitiativ i Uppsala och KUalliansens besök i Östergötland.

Vid ett skolbesök i Uppsala i tisdags presenterade Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, fem gemensamma förslag för ökad kunskap och för att stärka integrationen i skolan. Det handlar om högre lön till skickliga lärare, prioriterad timplan för nyanlända elever, mer matematikundervisning, aktivt skolval i hela Sverige samt digitaliserade och externt rättade nationella prov.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170120

Share

Mer pengar till försvaret

I dagarna genomfördes årets upplaga av Folk & Försvars stora konferens. Det skärpta omvärldsläget märktes tydligt på den ovanligt stora uppmärksamhet som diskussionerna i Sälen fick. Politiskt sett kan man konstatera att allianspar – tierna har initiativet i försvarspolitiken och driver regeringen framför sig. Alliansen är över – ens om att försvaret behöver ökade resurser snabbt och att Sverige ska gå med i Nato.

Både statsministern och försvarsministern var påtagligt defensiva under försvarskonferensen. Statsministern försökte på ett ganska arrogant sätt avfärda allians partiernas krav på ökade försvars – anslag som ”anslagsbingo”, för att i nästa andetag säga att han vill ha breda uppgörelser. Det är ett återkommande fenomen att statsministern uttrycker sig plumpt om politiska motståndare för att sedan säga sig vara en samförståndspolitiker som vill komma överens med alla. Sveriges försvarsförmåga är för viktig för att behandlas så nonchalant.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Share

Vad händer med Sverige?

Man kan inte låta bli att ställa sig den frågan. Har folkhemmet blivit så framgångsrikt och fulländat att vi fullständigt blivit instängda i en glasbubbla där vi i spegelbilden bara ser vårt egen förträfflighet och inte våra misslyckanden?

Share

Nystart för Polisen

I sitt jultal i måndags framhöll Anna Kinberg Batra att rikspolischef Dan Eliasson behöver bytas ut, eftersom han har misslyckats med att få den nya, nationella polismyndigheten att fungera på ett tillfredsställande sätt och dessutom har förlorat medarbetarnas förtroende. Jag instämmer.

Läget är allvarligt och det verkar tydligt att Polisen behöver en nystart. Säkerhetsläget i Sverige och i vår omvärld är också allvarligt. I måndags kväll drabbades en julmarknad i Berlin av ett terrorattentat. Det som händer där skulle kunna hända här, så dådet är ännu en illustration av att vi behöver en aktiv, närvarande och slagkraftig polis och säkerhetspolis även i Sverige och ett aktivt arbete för att förebygga terrorism.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161223

Share