Låt handlingskraften växa fram ur oron

Tänk vad som händer när nästan 800 centerpartister samlas.  Energinivån höjdes ytterligare några snäpp. Det var en så härlig stämning, så många glada skratt, så mycket god mat, så många kloka saker som yttrades och så många känslor som avspeglades på valkonventet i helgen.

Share

Jag vill stå stadigt när det blåser

När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka vill vi centerpartister gå framåt. Ur oro vill vi låta handlingskraft växa fram. Ur handlingskraft resultat och ur resultat en återvunnen framtidstro över hela landet. Bild: PIXABAY

För tjugo år sedan valdes jag in som ny ledamot i kommunfullmäktige i Säffle. Det kändes stort att bli en av de 49 invånarna med mandat att representera och ta beslut för vår befolkning.

Share

Vi måste bruka och förvalta

Inte förbruka och förstöra

I klimatförändringarnas spår kommer extrema väderhändelser med svår torka, skogsbränder och översvämningar som följd.

I fyra år har jag representerat Värmland som ledamot i Sveriges riksdag. Det har varit intensivt, omväxlande och lärorikt. Hösten 2014 blev jag ledamot i försvarsutskottet och centerpartiets försvarspolitiske talesperson. Säkerhetsläget försämrades snabbt och det har därför varit viktigt att förhandla fram mer pengar till försvaret för att öka landets samlade försvarsförmåga.

Share