Från ”veboa” har man god sikt över nejden tycker Åke och Anna Tyresten, Sven Bergström och Iris Dahlgren Larsson.

kristinehamn (vb)

När du passerat Kristinehamn på rv 26 en halvmil söderut står en grupp hus på en liten höjd mitt på en åker på vänster hand.

Om du svängde in där hade du varit på den gamla riksvägen till Mariestad, en betydligt krokigare och smalare väg än den för dagens tunga trafik. Följ skylten ”Bygdegård” så kommer du rätt.

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share